arts and culture

Norsk

Posted on

Norsk II (Norwegian II) – Våren 2018 (Spring 2018) 1 Fjerde leksjon Session Four God kveld og velkommen til fjerde time! Good evening and welcome to the fourth lesson! • Spørsmål om leksa og prøva: Oppgave 1, 3-13, 15-17 side 91-98 i arbeidsboka. Vi går over det som var vanskelig! Questions about the homework: Assignment […]